Informatie

Home > Informatie

INFORMATIE

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 • + Tandartsafspraak

  Tandartsafspraak

 • + Wijzigingen doorgeven

  Wijzigingen doorgeven

 • + Spoed/weekenddienst

  Spoed/weekenddienst

 • + Preventie

  Preventie

  In onze praktijk is een paro/preventie assistente (Monika Kompier) aanwezig, zij is iemand die  extra cursussen heeft gedaan om bij u behandelingen uit te mogen voeren (tandsteen verwijderen, fluoride, instuctie etc.).
  Zij besteed dan ook extra aandacht aan uw mondhygiëne en eventuele instructie’s die nodig zijn. De tandarts zal u adviseren om bij haar onder behandeling te gaan indien u dit nodig heeft.

   

 • + Mondhygieniste

 • + Kwaliteit

  Kwaliteit

  KRT logo

  Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

   

  Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteits bevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteed tijd en aandacht aan de volgende zaken:

  Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging

  Lezen vakliteratuur

  Volgen van bij- en nascholing.

  Bijwonen intercollegiaal overleg

  Bijwonen Studiegroepen

  Kennistoetsen maken

  Bijwonen Themaprojecten

  Bezoeken klinische avonden

   

 • + Angst

  Angst

  Voor sommige mensen is een bezoek aan de tandarts niet prettig omdat zij bang zijn voor de tandarts. Heeft u dat ook, dan is het goed te weten dat u niet de enige bent. Laat dit u er niet van weerhouden om toch te komen. Stel een tandartsbezoek niet uit. We vinden het belangrijk u op uw gemak te stellen. U doet er goed aan met ons over uw angst te praten. We nemen ruim de tijd voor u en bespreken eerst wat er eventueel nodig is. Door bijvoorbeeld een lichte verdoving en nieuwe technieken hoeft u geen pijn te voelen. We zorgen ervoor dat een behandeling zo prettig mogelijk verloopt.

   

  Angst voorkomen is belangrijk. Wij adviseren om uw kinderen al vroeg mee te nemen naar onze praktijk, zelfs al voordat ze behandeling nodig hebben. Zo kunnen ze wennen aan de tandartsomgeving en maken ze op speelse wijze kennis met de beweegbare stoel, de instrumenten en de medewerkers.

   

 • + Betaling

  De kosten

  De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen tijdens een behandeling. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code aangevuld en de datum waarop de behandeling is uitgevoerd. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de tandarts. Deze tarieven vindt u onder het hoofdstuk “tarieven” met daarbij een uitleg over de betekenis van de codes.

 • + Klachten

  Klachten

  Mondzorg Tongelre doet er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Daar kunt u van op aan. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem heeft of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen erop dat we gezamenlijk een oplossing vinden. Hier vindt u onze contactgegevens.

  Informatiepunt

  Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012, € 0,15 per minuut). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie NMT.ns.

  Klachtenregeling

  Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Er zijn twee mogelijkheden:

   

  - Bemiddeling. Onder leiding van twee deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is de klacht afgehandeld.

   

  - Formele klachtbehandeling. Wanneer u geen prijs stelt op bemiddeling of als de bemiddelingspoging mislukt, kunt u de NMT vragen om behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een hoorzitting. Daarna volgt de uitspraak van de Centrale Klachtencommissie. Wanneer daartoe aanleiding is, kan de Centrale Klachtencommissie een aanbeveling doen aan de tandarts. Zo’n aanbeveling heeft tot doel dat de tandarts maatregelen treft ter verbetering van de kwaliteit van zijn tandheelkundig handelen, zijn praktijkorganisatie zoals zijn optreden en voorlichting richting patiënten. De Centrale Klachtencommissie kan geen schadevergoeding opleggen.

   

 • + Veelgestelde vragen

  Veelgestelde vragen

  Tips voor een gezond gebit

  Informatie over verzekeraars

  De betekenis van tandheelkundige begrippen

  Wat te doen bij angst voor de tandarts

  Informatie over gevoelig tandvlees

  Hoe u het best kunt flossen

  Informatie over beugels

 • + Informatieve folders

 • + Goed doel. A sisters hope

  A sisters hope

  1 op de 8 vrouwen krijgt persoonlijk de diagnose borstkanker en nog jaarlijks overlijden tussen de 3000 en 3500 vrouwen aan de gevolgen van deze ziekte.

  Door tandengoud te sparen, kunnen we een belangrijke bijdrage leveren zonder om geld te vragen.

  Het tandengoud dat wij verwijderen tijdens behandelingen doneren wij dan ook aan Sister’s hope, met goedkeuring van de patiënt uiteraard.

  Stichting A Sister’s Hope heeft in de afgelopen 8 jaar ruim 4,7 miljoen kunnen bijdragen aan onderzoek in Nederland.

  Met het tandengoud hebben wij, samen met nog vele tandartsen.

   

  A Sisters Hope logo

OPENINGS TIJDEN

Maandag

08:00 - 16:00

Dinsdag

08:00 - 16:00

Woensdag

08:00 - 16:00

Donderdag

08:00 - 16:00

Vrijdag

08:00 - 12:00

Weekend

Gesloten

 • +  Spoed/weekenddienst

Mondzorg Tongelre

Tongelresestraat 367

5642 NC Eindhoven